{Kjæreste Work Shop} Vaskemaskin med L:O:L filter!

Ja altså, når det går en sånn alarm på vaskemaskinen og det blinker at det er noe med vanninntaktet, så er det ikke sikkert at man må ut i hagen og grave. Det kan være nok å ta frem bruksanvisningen. Den kan bli tatt fram uten og åpnes, og den kan åpnes og leses uten at det fører noen vei. Noen ganger må man lese sammen.

LOL filteret

En trofast følgesvenn som jobber jevnt og trutt, hvor heldig er man ikke når man har en vaskemaskin som fungerer!

Denne vaskemaskinen har vi hatt noen år, og den en en trofast venn. En flittig og superviktig venn, men det skulle vise seg at den hadde noen hemmeligheter i seg som vi godt kunne ha sjekket før. For i bruksanvisningen står det sånn, – sjekkes/tømmes/renses hver 6. måned. Det hadde ikke vi gjort gitt. Men nå tok vi for oss vanninntak og vannuttak, og vi renset filtre. Mor leser, far renser. Far henter en liten tang til å trekke ut et filter av en slange, han renser og setter på plass, skrur til. Mor leser at det finnes noe som heter LOfilter. Vi lokaliserer det, og far vil til å bende det opp med den tanga han han akkurat har brukt. Mor sier: -STOPP! Vi leser en gang til, studerer tegningen nøye, og ser at når vi tar ut vaskemiddelkammeret er det en liten plastdings på siden som man skal ta av og bruke til å bende opp LOfilteret forsiktig. Far henter en liten plastbolle han tømmer vannet i LOfilteret i, han har lest at det kan være lurt og det stemmer, han sender det videre til mor som tømmer det ut i vasken før hun sender det tilfake til far. Sånn holder vi på en stund og vi lurer litt på hvorfor vannet er så brunt, og vi lurer på hvor mye LO er det egentlig inni der, vi har jo aldri fjernet noe LO. Og det viser seg at vi ikke har et LOfilter. Vi har SPIKERfilter. 7 rustne spiker fjernes.

Og vaskemaskinen går for full maskin med full speed på vanninntaket og alt er bare fryd og gammen.

Du lurer kanskje på hvor gamle disse folka er? Ja, vi har hatt tilgang på noen vaskemaskiner i våre liv. Dette er den 2. vi kjøper ny sammen. Og ja, vi skulle bli sånn i midten av førtiåra før vi tok skikkelig vaskemaskinansvar.

Tar du ansvar for vedlikeholdet i heimen?