Gratulerer med denne viktige dagen!

Jeg skal ut og gå snart, i tog. Trodde ikke jeg skulle kjenne at denne dag skulle være så viktig. Fremdles. Lønn, pensjon, verdighet, respekt. For absolutt alle.

Idé: Susanne Kaluza. Og del hennes initiativ mot reservasjonsrett for leger.

For kvinner, menn, homofile, urbefolkninger. You name it. At ingen lenger skulle bli utnyttet fordi de ikke forsto at det var det som skjedde. At ingen skulle dra fordeler av andres svakhet eller uvitenhet. Vi burde jo vite nok om konsekvenser og menneskers behov for omsorg og trygghet. Nå. Ut og gå. Ut og gå.

God dag fra Ellen