læreren som den gode leder

Dette er en takk, kanskje nesten en hyllest, til en mann som åpenbart ser hvilken utfordring det innebærer å være leder for skolebarn. Jeg leser i A-magasinet 44/12 om Drømmesjefen – noen har det som skal til. Der trekkes konsernsjefen i DNB Rune Bjerke frem, som et godt eksempel på en som har disse viktige egenskapene. Han beskriver sine sterke sider slik:

  • Jeg mener jeg har god evne til å kommunisere
  • Jeg liker mennesker
  • Jeg har mye empati
  • Jeg er flink til å plukke ut dyktige folk rundt meg

Fine egenskaper hos en leder. Det som immidlertid gjør at jeg blir blodfan umiddelbart er det han svarte da han ble spurt om hvem som er hans lederforbilder. Da svarte han dette:

Ragnhild og Knut og Ellen og Tom. De var mine klasseforstandere på skolen. Der finner du de aller mest krevende lederutfordringene.

Det er krevende og det gir muligheter å være klasseleder.

Inderlig takk til deg Rune Bjerke som ser og forstår det!