{Oldemors kogebog # 7} Kjøkkenet

I min serie om hustell på 1800-tallet er det i dag kjøkkenets tur. Ikke noe fiks-fakseri, men orden og praktisk fornuft!

Ludvig_Karsten_Det_bl_kj_kken

Ludvig Karsten Det blå kjøkken, 1913, Nasjonalmuseet

Kjøkkenet må være så lyst og rummeligt som muligt, forsynet med luftigt spiskammer til opbevaring af madvarer og skabrum til opbevaring af det nødvendige kjøkkentøi.Kjøkkenet bør ikke benyttes til soverum og ikke til støvede arbeider (klædesbørsting, støvlepudsing).Alt i et kjøkken maa holdes skindende blankt og rent, ellers kan man ikke lave sund og renlig mad. Kjøkkentøyet maa være ordnet saaledes, at det er let at faa fat på , og enhver ting der er bleven brugt, maa straks rengjøres og bringes tilbage paa sin bestemte plads.

Fra Kogebog for Folkeskolen 1894

Vil du lese flere av mine innlegg fra min Oldemors kogebok for folkeskolen på slutten av 1800-tallet, finner du de her.